obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
Občianske združenie "Pomoc školstvu v Lamači" 
 
  • vzniklo v roku 2004
  • jeho činnosť je zameraná na pomoc základnej škole pri organizovaní akcií pre žiakov školy, na finančnú a materiálnu pomoc základnej škole prostredníctvom projektov, darov, sponzorských aktivít, zbierok a pod.
  • od roku 2006 je prijímateľom 2% z daní fyzických a právnických osob
  • súčasťou OZ je Rada rodičov a finančný príspevok rodičov na začiatku roku. Tieto financie sú evidované zvlášť a sú využívané na aktivity schválené Radou rodičov.
  • členský príspevok je vo výške 25,- € na rok a na žiaka. Môžte ho uhradiť aj poštovou poukážkou alebo internetbankingom na nižšie uvedené číslo. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a triedu (variabilné symboly pre triedu). Poštovú poukážku nájdete na vrátnici.
  • z 2% z daní, ktoré ste nám doteraz darovali sa nám podarilo zafinancovať školský nábytok, školské tabule, učebné pomôcky, ekotriedu, inovovať počítačové učebne - knihy, mapy, atlasy, demonštračné pomôcky, závesné tabule, jazykové laboratórium, mnoho výukových programov, vybavenie herne ŠKD, žiacku kuchynku, fyzikálno-chemickú učebňu, lyže a lyžiarky na vypožičanie na lyžiarsky kurz, podporiť krúžkovú činnosť. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
číslo účtu OZ: SK68 0200 0000 0018 4731 4253 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web