obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Dôležité termíny na SŠ
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Internetová žiacka knižka
  Mapa servera
RADA RODIČOV 
 
Radu rodičov tvoria zástupcovia za jednotlivé triedy.
Rodičia ich vyberajú na prvom stretnutí rodičov, každý rok v septembri.
Rada rodičov sa stretáva minimálne 2 krát v školskom roku. Zasadania môže zvolať riaditeľka školy alebo zástupca rodičov. Na zasadaniach schvaľuje výšku rodičovského príspevku, účel čerpanie financií, oboznamuje sa s problémami školy a navrhuje ich riešenia.
Financie z rodičovských príspevkov a OZ Pomoc školstvu v Lamači sú vedené spoločne a každoročne je osobitné vyúčtovanie čerpania rodičovského príspevku.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web