obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
RADA RODIČOV 
 
Radu rodičov tvoria zástupcovia za jednotlivé triedy.
Rodičia ich vyberajú na prvom stretnutí rodičov, každý rok v septembri.
Rada rodičov sa stretáva minimálne 2 krát v školskom roku. Zasadania môže zvola riaditežka školy alebo zástupca rodičov. Na zasadaniach schvažuje výšku rodičovského príspevku, účel čerpanie financií, oboznamuje sa s problémami školy a navrhuje ich riešenia.
Financie z rodičovských príspevkov a OZ Pomoc školstvu v Lamači sú vedené spoločne a každoročne je osobitné vyúčtovanie čerpania rodičovského príspevku.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web