obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 Štatút Rady školy
RADA ŠKOLY  
predseda  
Ing. Andrej Trtala 
 za rodičov
podpredseda  
Mgr. Mária Šimončičová 
 za rodičov
tajomníčka   
Ing. Darina Hrádeková 
za zamestnancov
 
Mgr. Jana Rovenská 
za zamestnancov
 
Mgr. Júlia Parová 
za zamestnancov 
 
Jana Bruteničová 
za rodičov
 
Mgr. Barbora Liptáková 
za rodičov
 
JUDr. Júlia Ondrišová  
 za zriaďovateža
 
Mgr. Hana Ifková  
  za zriaďovateža
 
 MVDr. Pavol Čech  
 za zriaďovateža
 
Ing. Lukáš Baňacký 
 za zriaďovateža
Školský rok 2017/2018 
Školský rok 2016/2017 
 
Školský rok 2015/2016 
Školský rok 2014/2015 


 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zápisnice zo zasadaní Rady školy v školskom roku 2013/2014: 
 
25. 06. 2014 - zápisnica z Rady školy

06. 03. 2014 -
zápisnica z Rady školy  

27. 11. 2013  - zápisnica z Rady školy   
   
 
16. 9. 2013 boli vožby do Rady školy. Zvolení boli: 
za rodičov: Ing. Ján Hupka, Mgr. katarína Lepiešová, Radovan Kusý, Ing. Andrej Trtala 
za pedagogických zamestnancov: Mgr. Eva Píšteková, Mgr. Jana Rovenská 
za nepedagogických zamestnancov: Lýdia Algayerová 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web