obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie  
2% zdaní fyzických a právnických osôb nášmu 
Občianskému združeniu POMOC ŠKOLSTVU V LAMAČI 
Potrebné údaje:

IČO: 30855560
DIČ: 2021842273
 
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: POMOC ŠKOLSTVU V LAMAČI 
Adresa: Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
 
Ďakujeme vám za príspevky v minulom období.  
Pomohli nám zakúpiť učebné pomôcky, interaktívne tabule,  
školské lavice, zariadenie učebne techniky, ceny do súťaží, štartovné,
lyže a lyžiarky pre žiakov na lyžiarské kurzy,
zorganizovať besedy so spisovateľmi, zakúpiť chýbajúce učebnice,
 
tvorivé dielne, podpora krúžkovej činnosti
 a mnoho ďaľších aktivít.
 
 
OZ by tento rok chcelo pomôcť škole pri prerobení šatní pre žiakov I. stupňa  na skrinky pre jednotlivých žiakov. Budúci školský rok škola bude mať 40. výročie od otvorenie brán školy. OZ chce podporiť aktivity spojené s oslavou tohto jubileá. 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
 
 
 
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
  1. ZAMESTNANEC
  2. FYZICKÁ OSOBA
  3. PRÁVNICKÁ OSOBA
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web