obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
 
  
Krúžky organizované základnou školou
 
Môžete použiť  vzdelávací poukaz na jeden krúžok. 
 
  • 11. 9. 2017 dostanete na rodičovskom stretnutí  vzdelávací poukaz pre Vaše dieťa,
  • do 18. 9. 2017 prosíme odovzdať triednej pani učiteľke vypísanú prihlášku a vzdelávací poukaz, 
  • prihlásiť môžete dieťa na viacero krúžkov ale vzdelávací pokaz môžete použiť len na jeden z nich, 
  • na zadnú stranu vzdelávacieho poukazu napíšte názov krúžku, na ktorý ho chcete použiť,  
  • názov krúžku Vám musí súhlasiť s názvom na prihláške, 
  • hodnota vzdelávacieho poukazu je 32,- € / školský rok, 
  • otvorí sa len krúžok s počtom prihlásených 12 a viac. 
Zoznam krúžkov ponúkaných školou: 
 
I. stupeň: 
 
Tanečný krúžok 
FIT šport 
Športové a pohybové hry ŠKD 
Ľudový spev 
Varenie a pečenie 
Špeciálna pedagogika 
Florbal 1. a 2. ročník 
Florbal 3. a 4. ročník 
Počítačová grafika a animácie pre 3. a 4. ročník 
Kreativ 
Čarovná flauta začiatočníci  
Čarovná flauta pokročilí
Anglický jazyk pre 3. a 4. ročník
 
Mladý záchranár
Prírodovedný krúžok
 
Chemický krúžok 
 
II. stupeň:  
 
Florbal II. stupeň 
Chemický krúžok 
Chute sveta 
Spoznávame dejiny 
Výroba a zdobenie cukrárenských výrobkov 
Športové hry pre II. stupeň  
Príprava na testovanie 9 z MAT 
Príprava na testovanie 9 zo SJL 
Špeciálna pedagogika 
Kreativ 
Zdravotnícky krúžok 
 
 

 ___________________________________________________________________________
 
 
Iné organizácie
 
Nie je možné použiť vzdelávacie poukazy. 

Poplatky za krúžok si určujú organizácie individuálne.  
 
Aj tento rok škola spolupracuje s organizáciou Krúžky v škole,   
ktorá pre Vaše deti má širokú ponuku krúžkov.  
Informácie si nájdete na -  http://www.kruzkyvskole.sk/partnerske-skoly  
 

 
Ďalšie organizácie:  
 
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web