obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
Mirka Ducká - vedúca referátu školských jedální  
Helena Sekaninová - vedúca Školskej jedálne 
 
informácie o jedálni a jedálnom lístku nájdete na webe školskej jedálne 
 
 
kontakty: 
telefón: 64781756  
maily:
všeobecné informácie - sjlamac@gmail.com
 
odhlásenie stravy: odhlaskysjlamac@gmail.com  
zaplatenie stravy: platbysjlamac@gmail.com  
 
Prihláška na stravovanie - prihláška sa vyplní pri prvom zapísaní stravníka na stravovanie 
 
Poplatok za stravné: 
 
I. stupeň     1,09 Eur        
II. stupeň    1,16 Eur      
   
 
cudzí stravníci a zamestnanci   2,10 Eur  
 
Poplatok za stravné je nutné uhradi do prvého dňa v mesiaci (napríklad stravné za máj je potrebné uhradi do 1. mája). Ak nebude stravné uhradené, stravník nedostane obed. 
 
VZN 5/2008 MČ Bratislava - Lamač    http://www.lamac.sk/tabula/VZN-5-2008.pdf 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web