obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  40. výročie školy
  Aktuality
  Zápis do prvého ročníka
  Rada školy
  Rada rodičov
  Pedagogický kolektív
  Projekty školy
  Dokumenty školy
  Online testovanie
  Zvonenie
  Fotogaléria
  Tlačivá
  Školský klub detí
  Krúžky a aktivity pre všetkých
  OZ Pomoc školstvu v Lamači
  Podporte školu
  2% z daní
  Poskytovanie informácií
  Ochrana osobných údajov
  Zverejnené dokumenty
  Verejné obstarávanie
  Školská jedáleň ZŠ
  Edupage - ZŠ Lamač
  Dochádzka zamestnancov
  Mapa servera
 
 
 • ranná ŠKD sa začína 6.30 hod. a končí 7.20 hod. Po tomto čase nie je možné dať dieťa do rannej ŠKD.
  Dieťa musí počkať na púšťanie do školy, ktoré je o 7.40 hod..
 • poobedná činnosť ŠKD začína v každom oddelení hneď po skončení vyučovania 
 • dieťa na základe písomneho oznámenia rodiča alebo podľa vyplnenej prihlášky môže opustiť klub
  a to na krúžok alebo odísť samé domov,
 • dieťa si môže vyzdvihnúť rodič alebo rodinný príslušník, známy na základe kartičky, ktorú odovzdá na vrátnici. Ak si zabudne kartičku rodinný príslušník, zapíše sa na vrátnici.
  Ak príde dieťa vyzdvihnúť známy rodiny a nemá kartičku musí mať písomný súhlas rodičov dieťaťa, že môže vyzdvihnúť dieťa,
 • poplatok za školné je - 18,- € za mesiac na jedného žiaka s trvalým pobytom v MČ Bratislava Lamač a 25,- € na jedného žiaka s trvalým pobytom v inej mestskej časti alebo obci (VZN č. 2/2016 s účinnosťou od  1. 1. 2017). Neplatenie školného je dôvodom na vylúčenie dieťaťa z ŠKD,
 • činnosť klubu končí 17.30 hod.
 
 
Vedúca školského klubu detí: Mgr. Eva Vančová - vancova@skolalamac.sk   
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web